Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Μερικές ενδιαφέρουσες μετρήσεις και πειράματα.

Εδώ παρουσιάζουμε μερικές από τις μετρήσεις και πειράματα που μπορούν να πραγματοποιηθούν με απλά μέσα και με τη βοήθεια του Η/Υ. Τα πειράματα αυτά  είναι ένα δείγμα από τις εργαστηριακές δραστηριότητες που έχουμε αναπτύξει στο ΕΚΦΕ Κέρκυρας και που ελπίζουμε ότι όλες οι δραστηριότητες σύντομα θα κυκλοφορήσουν στο διαδίκτυο. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει σε βιβλίο με τον τίτλο "Πειραματικές δραστηριότητες Φυσικής , Μουρούζης Π, Κέρκυρα 1999".

1

Μέτρηση του πάχους μιας τρίχας

2

Μέτρηση του πάχους της στρώσης μιας μολυβιάς

3

Μέτρηση της περιόδου ενός χρονομετρητή

4

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα

5

Μέτρηση της σταθεράς του Plank

6

Μέτρηση της εσωτερικής αντίστασης της Δ.Ε.Η

7

Μέτρηση της ταχύτητας ενός σώματος με χημικό τρόπο

8

Και ένα εικονικό πείραμα σχετικά με τη θεωρία χρωμάτων

9

Μέτρηση της της παγκόσμιας σταθεράς των αερίων

10

Πειραματική μελέτη του νόμου του snell με τη βοήθεια Η/Υ

11

Μέτρηση της ταχύτητας του φωτός

12

Μια αμείωτη ταλάντωση λόγω τριβών!!

13

Πειραματική επαλήθευση του θεωρήματος  Steiner

14

Μέτρηση ροπής αδράνειας σφαίρας

15

Μέτρηση χωρητικότητας CD με τη χρήση του ως φράγμα περίθλασης

16

Μελέτη της ελεύθερης πτώσης με τη βοήθεια κινητού τηλεφώνου

17

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου με τη βοήθεια μουσικού οργάνου ή κινητού τηλεφώνου

18

Πειραματική μελέτη των νόμων των αερίων

19

Χαρακτηριστική καμπύλη πηγής

20

Μέτρηση του μαγνητικού πεδίου της γης

21

Μέτρηση θερμικού συντελεστή αντίστασης

22

Και ένα πείραμα προσομοίωσης ( απαιτείται το Interactive Physics )  

23

Εργαστηριακές δραστηριότητες σχετικές με το CO2 

24

Η πιο απλή συσκευή απόσταξης

25

Πως λειτουργεί και πως μετράμε με το διαστημόμετρο - βερνιέρο

26

Μέτρηση μήκους κύματος δέσμης Laser ( κατασκευή οπτικού φράγματος)

27

Ένα πείραμα και μία ερώτηση στην οριζόντια βολή

28

Το κανόνι Gauss. Ένα πείραμα επίδειξης ως πηγή γόνιμων προβληματισμών

29

Μία πολύ απλή και εντυπωσιακή κατασκευή πυραύλου που αναδεικνύει την αρχή διατήρησης της ορμής και δημιουργεί ορισμένα ερωτήματα

 

Ε.Κ.Φ.Ε Κέρκυρας

Μουρούζης Π. ΦΥΣΙΚΟΣ Ρ/Η 

Επιστροφή στην αρχή