Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

Παράρτημα Κέρκυρας

Διαγωνισμοί

«Θαλής»   10-11-2018

Θέματα και Λύσεις

Θέματα και λύσεις Κώστας Ζερβός 10-11-2018

Ευκλείδης 20-1-2018

Θέματα και Λύσεις

«Θαλής»   11-11-2017

Θέματα και Λύσεις

«Θαλής»   12-11-2016

Θέματα και Λύσεις

«Ευκλείδης» 16/1/2016

Θέματα και Λύσεις

«Θαλής»   14-11-2015

Θέματα και Λύσεις

«Ευκλείδης» 17/1/2015

Θέματα και Λύσεις

«Θαλής»   1-11-2014

Θέματα και Λύσεις

«Ευκλείδης» 18/1/2014

Θέματα και Λύσεις

«Θαλής»   19-10-2013

Θέματα και Λύσεις

«Ευκλείδης» 12/1/2013

Θέματα        Λύσεις

«Θαλής»   19-10-2012

Θέματα και Λύσεις

«Ευκλείδης»  21-1-2012  

Θέματα και Λύσεις

«Θαλής»   19-11-2011

Θέματα-Λύσεις pdf  870KB

«Αρχιμήδης» 26-2-2011

Θέματα    pdf  176KB

«Ευκλείδης»  15-1-2011

Θέματα    pdf 92ΚΒ

Θέματα-Λύσεις   pdf. 1,12ΜΒ

«Ευκλείδης»  23-1-2010

Θέματα-Λύσεις   pdf. 532ΚΒ

«Ευκλείδης»  17-1-2009

Θέματα-Λύσεις   pdf. 319KΒ

«Θαλής 2010»

Thales 2010 (working-out)   pdf. 646ΚΒ

 Issue Thales 2010   pdf. 303ΚΒ