Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

Παράρτημα Κέρκυρας

Άρθρα

         Παρουσίαση διάλεξης κ. Μπάμπη Δημητριάδη

         Παρουσίαση διάλεξης κ. Ασωνίτη Στέφανου

Η Συνείδηση της έννοιας του ορίου στο Άπειρο, από τους αρχαίους Έλληνες Γεωμέτρες

Στοχαστικές Διαδικασίες

 

Εξισώσεις 3ου και 4ου βαθμού

ΕΜΕ Πρόταση για Συζήτηση Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών Γυμνασίου

ΕΜΕ Πρόταση για Συζήτηση Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών Γυμνασίου-Λυκείου

ΕΜΕ Πρόταση για Συζήτηση Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών Λυκείου

Σύντηξη Υδρογόνου με Laser

Η διδασκαλία των Μαθηματικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου & Λυκείου

Ο ρόλος της Γεωμετρίας στην μελέτη του Σύμπαντος

 

Η γνωσιακή επιστήμη των ενσώματων Μαθηματικών. Το παράδειγμα του τετραγωνισμού της παραβολής

 

«Ηράκλειτος»        pdf.  153ΚΒ
«Ηράκλειτος  PowerPoint»    pdf.  127ΚΒ

«Παράδοξα στις Πιθανότητες»     pdf. 5,7MB  

«Μέτρηση του Διανοητικού Κεφαλαίου»   pdf.  553ΚΒ

Pythagoras - Dedekind   pdf. 1,7ΜΒ

Charts- Manifolds - Relativity     pdf. 2,1ΜΒ

geometry and civilization   pdf. 454ΚΒ

method Archimedes   pdf. 4,1ΜΒ

«Μαθαίνω για την Εκθετική Συνάρτηση  
      με τη βοήθεια του FUNCTION PROBE
»        pdf. 1,23ΜΒ

mathematics-physics and respiratory system   pdf.  4,9MB

Στο πλαίσιο του 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, που οργανώθηκε στη Χαλκίδα από την Ε.Μ. Ε., βραβεύτηκε ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεράσιμος – Σπυρίδων Λεγάτος.
Για το έργο του διακεκριμένου επιστήμονα, μίλησε
ο Κοσμήτορας της Σχολής Νομικών, Οικονομικών
και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Καθηγητής Γεώργιος Δονάτος.

 Ο καθηγητής Γεώργιος Δονάτος, έχει διδάξει και στην Κέρκυρα.
Ολόκληρο το κείμενο της ομιλίας.