Επιστροφή στο αρχικό μενού

Κατασκευές

Πολλές από τις κατασκευές που περιγράφουμε είναι από το βιβλίο "Πειραματικές δραστηριότητες Φυσικής" Πάνος Μουρούζης, Κέρκυρα 1999.

Τα υλικά που απαιτούνται είναι εύκολο να βρεθούν, είναι ακίνδυνες εντυπωσιακές και δοκιμασμένες.

1

Έλεγχος κουδουνιού με Δέσμη Laser.

2

Ραδιοφωνικός δέκτης χωρίς μπαταρία.

3

Ηλεκτρικός κινητήρας με σύρμα και καρφιά, χωρίς μαγνήτη.

4

Σύστημα συναγερμού με δέσμη Laser.

5

Κατασκευή ηλεκτρονικού ηλεκτροσκοπίου  

6

Κατασκευή μικροαμπερόμετρου

7

Κατασκευή χρονομετρητή με τη βοήθεια της κάρτας ήχου H/Y

8

Κατασκευή φράγματος περίθλασης

9

Κατασκευή πυραύλου με νερό

10

Κατασκευή μικροφώνου μεγαφώνου με απλά μέσα

11

Κατασκευή τηλεφώνου

12

Μεταφορά πληροφοριών μέσω δέσμης Laser

13

Κατασκευή μιας απλής ηλεκτρογεννήτριας

14

Κατασκευή πυκνόμετρου

15

Κατασκευή πυκνωτών ( και όχι μόνο )

16

Κατασκευή συσκευής επίδειξης διαστολής στερεών

17

Κατασκευή μίας πολύ απλής μηχανής του Ήρωνα

18

Κατασκευή μίας συσκευής Hofman

19

Κατασκευή μανόμετρου με απλά υλικά

20

Κατασκευή αισθητήρα θερμοκρασίας για πολύμετρο -βρασμός

Μουρούζης Πάνος

Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε Κέρκυρας