Επιστροφή στο αρχικό μενού

 

Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις -  Φύλλα εργασίας

 

Φυσική   Γυμνασίου

  Φυσική   Λυκείου

1. Μέτρηση μάζας και πυκνότητας

( Β' Γυμνασίου )

1. Μετρώντας τα μικρά και τα μεγάλα

( Α' Λυκείου )

2. Μέτρηση μήκους-Νόμος Παραλληλογράμμου

Μέτρηση μήκους-Πυθαγόρειο θεώρημα

( Β' Γυμνασίου )

2 Μέτρηση του εμβαδού της Κέρκυρας

( Α' Λυκείου )

3. Στα ίχνη του παππού Αρχιμήδη

( Γ' Γυμνασίου )

3 Μέτρηση του όγκου ενός μπουκαλιού

( Α' Λυκείου )

4. Μέτρηση έντασης, τάσης αντίστασης   

( Γ' Γυμνασίου )

4. Άμεση και έμμεση μέτρηση αντίστασης

( Β' Λυκείου )

5. Ανοικτό - κλειστό κύκλωμα, βραχυκύκλωμα

( Γ' Γυμνασίου )

5. Μέτρηση μαγνητικού πεδίου της γης

( Β' Λυκείου )

6.  Νόμος του Ωμ σε αντιστάτη

( Γ' Γυμνασίου )

6. Μελέτη του νόμου της επαγωγής

( Β' Λυκείου )

7. Το φαινόμενο του βρασμού _1

     Το φαινόμενο του βρασμού_2

  

( Β' Γυμνασίου )

7. Μελέτη του νόμου του Boyle  - Αρχείο excel σχετικό με το νόμο του Boyle

( Β' Λυκείου )

8-Τεστ στα κυκλώματα

( Γ' Γυμνασίου )

8. Γνωριμία με τον παλμογράφο

( Β' Λυκείου )

9-Φ/Ε Σύνδεση αντιστατών σε σειρά

( Γ' Γυμνασίου )

9. Μέτρηση χωρητικότητας πυκνωτή

( Β' Λυκείου )

10-Ε-test στα κυκλώματα

( Γ' Γυμνασίου )

10 Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου αγωγού

( Β' Λυκείου )

11-Φ/Ε στο νόμο του Ηοοk (1)

( Β' Γυμνασίου )

11. Φασματική ανάλυση

( Γ' Λυκείου )

12- Φ/Ε στο νόμο του Hook (2)

( Β' Γυμνασίου )

12. Συντονισμός στο κύκλωμα R-L-C

( Γ' Λυκείου )

13-Φ/Ε στην Άνωση

   -Σενάριο για Άνωση + Φ/Ε

( Β' Γυμνασίου )

13 0. Μέτρηση της ροπής αδράνειας ράβδου

( Γ' Λυκείου )

14-Φ/Ε στους φακούς

( Β' Γυμνασίου )

1α-Απλό εκκρεμές-φύλλο εργασίας doc             

1β-Απλό εκκρεμές-προσομοίωση ip                         
1γ-Απλό εκκρεμές-γραφικές παραστάσεις xls  
 

 

( Β' Λυκείου )

15-Φ/Ε στη μέτρηση πυκνότητας 

( Β' Γυμνασίου )

15. Ελεύθερη πτώση με χρονομετρητή

( Α' Λυκείου )

16-Φ/Ε Πυθαγόρειο με ζύγιση

 (Β’  Γυμνασίου )

16. Ελεύθερη πτώση με χρονοφωτογραφία

( Α' Λυκείου )

 

 

17. Οριζόντια βολή ( κλασσικά )

 ( B’ Λυκείου )

 

 

18. Οριζόντια βολή ( με το tracker )

 ( B’ Λυκείου )

 

 

19. Αρχή Διατήρησης Μηχανικής Ενέργειας

 ( Α’ Λυκείου )

 

 

20. Γνωριμία με τον παλμογράφο, DC-AC

( Β’ Λυκείου)

 

 

21. Μελέτη της δύναμης Laplace

Βίντεο της άσκησης στο Youtube

(Γ’ Λυκείου)

 

 

22, Χαρακτηριστική πηγής- Μελέτη μπαταρίας από πατάτα

(Β’ Λυκείου)

 

 

Χημεία   Γυμνασίου

Χημεία   Λυκείου

1-E-test στα διαλύματα

( Β' Γυμνασίου )

Προσδιορισμός βιταμίνης C σε χυμούς

(Α’ Λυκείου )

2- Διαλυτότητα διαλυμάτων

(Β' Γυμνασίου )

1.α-Ταχύτητα αντίδρασης

( Γ' Λυκείου )

3-Αγωγιμότητα διαλυμάτων σκληρότητα νερών

(Β',Γ’ Γυμνασίου )

1.β- Ταχύτητα αντίδρασης επεξεργασια δεδομένων

( Γ' Λυκείου )

4-Περιεκτικότητα Διαλυμάτων

Το πείραμα στο youtube

(Β',Γ’ Γυμνασίου )

 

 

 

 

Βιολογία   Γυμνασίου

Βιολογία   Λυκείου

1-Καρυότυποι

(Γ' Γυμνασίου )

1. Απομόνωση DNA

( Γ' Λυκείου )

 

 

2. Φαινόμενο φωτοσύνθεσης

( Β’  Λυκείου )