(7.Μαρ.2012) Ν.3848/10 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις. [.pdf 236KB]

(15.Οκτ.2008) Χάρτης με τις σχολικές μονάδες του Ν.Κέρκυρας με τη βοήθεια του Google maps

(8.Μαρ.2012) Ιατροί συμβεβλημένοι με το Δημόσιο. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ εδω.


  Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Βθμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

  Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Ν.Κέρκυρας

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Κέρκυρας (ΚΕΣΥΠ) ""

  Γραφείο Φυσικής Αγωγής Ν.Κέρκυρας

Κεντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Κέρκυρας ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ""

Νομοθεσία

 • [08.Σεπ.2011] Ν.3848/10 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις. .pdf[236KB]
 • [15.Οκτ.2008] N.3670/08 Εισοδηματική πολιτική 2008 .pdf 128Kb
 • [14.Οκτ.2008] N.1566/85 Δομή και λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .pdf 8.3Mb
 • [12.Οκτ.2008] N.3528/07 Νέος δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας .pdf 481Kb
 • [10.Οκτ.2008]
  • N.3205/03 Μισθολόγιο υπαλλήλων δημοσίου .pdf 183Kb
  • Προϋπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη .pdf 399Kb
 • [07.Οκτ.2008] Ν.3687/08 Ημερομηνίες παραίτησης και απόλυσης  .pdf 115Kb
 • [06.Οκτ.2008] Π.Δ.60/06 Αξιολόγηση μαθημάτων Λυκείου .pdf 373Kb
 • [01.Οκτ.2008] Μισθοί εκπαιδευτικών:
  • Παλαιός ασφαλισμένος, έγγαμος .gif 45Kb
  • Παλαιός ασφαλισμένος, έγγαμος με 1 παιδί  .gif 44Kb
  • Παλαιός ασφαλισμένος, έγγαμος με 2 παιδιά  .gif 44Kb
  • Νέος ασφαλισμένος, άγαμος .gif 26Kb
  • Νέος ασφαλισμένος, έγγαμος .gif 26Kb
  • Νέος ασφαλισμένος, έγγαμος με 1 παιδί .gif 26Kb
  • Νέος ασφαλισμένος, έγγαμος με 2 παιδιά .gif 25Kb
 • [17.Σεπ.2008] Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και  ΕΠΑ.Σ. .pdf 299Kb .doc 596Kb