Επιστροφή στο αρχικό μενού

 

ΕκπαιδευτικO ΥλικO ΠανελληνIων ΕξετAσεων

 

1.      ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

2.      ΚΥΜΑΤΑ

3.      ΣΤΕΡΕΟ ΣΩΜΑ

4.      ΚΡΟΥΣΕΙΣ -DOPPLER...( υπό κατασκευή)

 

κουκκίδα

  Μία διαφορετική λύση του 4ου θέματος Φυσικής κατεύθυνσης των Πανελληνίων 2009