Επιστροφή στην αρχή

ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

2013-14

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΕΙΟ

1 Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις για το σχολικό έτος 2013-14 για Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια Υποχρεωτικές 2013-14
2 Οδηγίες διδασκαλίας για σχολικό έτος 2013-14

Οδηγίες διδασκαλίας 2014-14

3 Επιλογή ΥΣΕΦΕ 2013-14 Επιλογή ΥΣΕΦΕ 2013-14
4 Διευθέτηση ωραρίου ΠΕ4 2013-14 Διευθέτηση ωραρίου

 

2012-13

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΕΙΟ

5 Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις για το σχολικό έτος 2013-14 για Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια Υποχρεωτικές 2013-14
4 Υποχρεωτικές Εργαστηριακές Ασκήσεις για το σχολικό έτος 2012-13 Υποχρεωτικές Εργαστηριακές Ασκήσεις

Υποχρεωτικές Εργαστηριακές Ασκήσεις Λυκείου (ορθό)

3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. Βιολογία Α' Γυμνασίου

2. Γεωλογία Α' Γυμνασίου

3. Φυσική Β' Γυμνασίου

4. Χημεία Β' Γυμνασίου

5. Γεωλογία Β' Γυμνασίου

6. Φυσική Γ' Γυμνασίου

7. Χημεία Γ' Γυμνασίου

8. Βιολογία Γ' Γυμνασίου

2 Επιλογή ΥΣΕΦΕ. Μοριοδότηση, Αρμοδιότητες Επιλογή ΥΣΕΦΕ 2012-13
1 Διευθέτηση Ωραρίου καθηγητών ΠΕ4 2012-13 Διευθέτηση ωραρίου ΠΕ4

 


2011-12

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΕΙΟ

5 Απολογισμός Σχολικού Έτους 2011-12

1. Απολογισμός Λυκείων ( Excel)

2. Απολογισμός ΕΠΑ.Λ (Excel)

3. Απολογισμός Γυμνασίων (Excel)

4. Πρότυπο έκθεσης

4 Υποχρεωτικές Εργαστηριακές ασκήσεις για το Σχολικό-Έτος 2011-12 Εργαστηριακές Ασκήσεις
3 Η διδακτέα ύλη φυσικής και χημείας του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2011-12

1. Διδακτέα ύλη Φυσικής

2. Διδακτέα ύλη Χημείας Β'

3. Διδακτέα ύλη Χημείας Γ'

2  Η διδακτέα ύλη των Γυμνασίων για το Σχ.Έτος 2010-11

Η διδακτέα ύλη των  Λυκείων για το Σχ. Έτος 2010-11

ΥΛΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2010-11

ΥΛΗ ΛΥΚΕΙΩΝ 2010-11

1 Αρχεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ σχετικά με τις εργαστηριακές ασκήσεις του σχολικού έτους 2009-10

1.  Εργαστ. διδασκ. στα  ΛΥΚΕΙΑ

2Εργαστ. διδασκ στα ΕΠΑΛ

3 Εργαστ. διδασκ στα ΓΥΜ/ΣΙΑ

4   Διευθέτηση ωραρίου ΠΕ04