Επιστροφή στην αρχή

Θέματα Α.Σ.Ε.Π

Τα θέματα του Α.Σ.Ε.Π για το μάθημα της φυσικής με τις λύσεις που προτείνει ο υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Μουρούζης Παναγιώτης. Για οποιαδήποτε παρατήρηση μπορείτε να στείλετε e-mail :  ekfekerk otenet.gr

.

 Θέματα ΑΣΕΠ 1998 .

 Θέματα ΑΣΕΠ 2000

 Θέματα ΑΣΕΠ 2002

 Θέματα ΑΣΕΠ 2005