Επιστροφή στο αρχικό μενού

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2008


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    1

 

 

………………………………  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

Ο πρώτος σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να βρούμε την τιμή του αριθμού π        ( που χρησιμοποιούμε στα μαθηματικά), πειραματικά. Ο αριθμός αυτός μας δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η περίμετρος ενός οποιουδήποτε κύκλου από τη διάμετρό του.

 

ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ:

 1. δύο κυλινδρικά κουτιά
 2. σύρμα
 3. κόφτης
 4. ζυγό ακριβείας
 5. Ένα κομπιουτεράκι

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Τυλίξτε με το σύρμα το κουτί και κόψτε το ίσα ίσα με την περίμετρο. Ζυγίστε το σύρμα.

Κόψτε  ένα κομμάτι σύρμα ίσο με την διάμετρο του κουτιού και ζυγίστε το.  Βρείτε το πηλίκο των δύο μετρήσεων και συμπληρώστε την πρώτη γραμμή του παρακάτω πίνακα.

Συνεχίστε τη διαδικασία και με το άλλο κουτί.

 

Α/Α

Μάζα του σύρματος της περιμέτρου

Μάζα του σύρματος της διαμέτρου

Περίμετρος/Διάμετρος

1

 

 

 

2

 

 

 

 

Βρείτε το μέσο όρο του της τελευταίας στήλης και γράψτε την πειραματική τιμή του π.

 

Πειραματική τιμή του π =……………………………………….

Μονάδες 6

Σε ποιους παράγοντες οφείλεται το σφάλμα της μέτρησης του  π ;

 

 

 

 

Μονάδες 2

 

Εξηγείστε γιατί ο λόγος των μαζών που μετρήσατε πιστεύετε ότι είναι ίσος και με τον λόγο των μηκών της περιμέτρου προς την διάμετρο.

 

 

 

Μονάδες 2


Ευρεση Της Εκτασης Της Κερκυρας

 

 

 

 


ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Σκοπός του δεύτερου μέρους της δραστηριότητας είναι να βρούμε την έκταση του νησιού μας.

 

ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ:

 

1.                  Έναν χάρτη της Κέρκυρας 

2.                  Μια ζυγαριά ακριβείας

3.                  Ψαλίδι

4.                  Κομπιουτεράκι

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

 

 1. Κόψτε το τετράγωνο που είναι σχεδιασμένο πάνω στο χαρτόνι με το ψαλίδι και ζυγίστε το.

  Μάζα τετραγώνου …………………………..

Μονάδες 2


 1. Το μήκος της πλευράς του τετραγώνου όπως αναφέρεται από την κλίμακα του χάρτη αντιστοιχεί σε πραγματικό μήκος 10Km. Σε πόσο πραγματικό εμβαδόν αντιστοιχεί το εμβαδόν του τετραγώνου;      Πραγματικό εμβαδόν τετραγώνου:…………………………….

 

Μονάδες 2

 

 1. Κόψτε με το ψαλίδι το χάρτη της Κέρκυρας και ζυγίστε τον .

 Μάζα νησιού ………………………………….

 

Μονάδες 2

 

 

 1. Δεδομένου ότι ο λόγος των μαζών των χαρτονιών που κόψατε και ζυγίσατε ( νησιού και τετραγώνου ) ισούται με τον λόγο των αντίστοιχων εμβαδών, βρείτε το εμβαδόν του νησιού της Κέρκυρας.

 

 

 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ =…………………….

Μονάδες 4

Πλαίσιο κειμένου: Α
Πλαίσιο κειμένου: Β
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    2

 


…………..…….. ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να μετρήσουμε το PH και την αγωγιμότητα από διάφορα διαλύματα που μας δίνονται και να κάνουμε ταυτοποίηση των διαλυμάτων

ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ:

 1. μας παρέχονται 5 διαλύματα. Τα διαλύματα ξέρουμε ότι είναι νερό της βρύσης, αλατόνερο,  διάλυμα υδροχλωρικού οξέος, διάλυμα μαγειρικής σόδας, διάλυμα οξικού οξέος
 2. πεχαμετρικό χαρτί με χρωματικό πίνακα
 3. πολύμετρο ( που χρησιμοποιείται ως αμπερόμετρο )
 4. μπαταρία και καλώδια με κροκοδειλάκια
 5. δύο καρφιά που χρησιμοποιούνται σαν ηλεκτρόδια

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

u Με τη βοήθεια του πεχαμετρικού χαρτιού και του χρωματικού πίνακα, βρείτε το PH από τα 5 διαλύματα και συμπληρώστε την 1η σειρά του παρακάτω πίνακα.

 

Μονάδες 6

v  Μέτρηση ηλεκτρικής αγωγιμότητας των διαλυμάτων:

Η μέτρηση της αγωγιμότητας των διαλυμάτων γίνεται έμμεσα μετρώντας την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος με ένα αμπερόμετρο όπως φαίνεται στο παρακάτω κύκλωμα. Όσο μεγαλύτερο είναι το ρεύμα που μετράμε τόσο μεγαλύτερη και η αγωγιμότητα του διαλύματος.

Μετρήστε το ρεύμα που περνάει από το κάθε διάλυμα και συμπληρώστε τη 2η σειρά του παρακάτω πίνακα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΛΥΜΑ Α

ΔΙΑΛΥΜΑ Β

ΔΙΑΛΥΜΑ Γ

ΔΙΑΛΥΜΑ Δ

ΔΙΑΛΥΜΑ Ε

PH

 

 

 

 

 

ΡΕΥΜΑ

 

 

 

 

 

Μονάδες 6

 

w  Μήπως από τις παραπάνω μετρήσεις μπορείτε να ταυτοποιήσετε τα διαλύματα που σας έδωσαν;

ΝΕΡΟ

ΑΛΑΤΟΝΕΡΟ

ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΟΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

Μονάδες 8

 

 

 

 Μετρήστε το PH του μαγειρικού ξυδιού που σας έχει δοθεί…………………………..………..

 

Αραιώστε με νερό 10 φορές το διάλυμα (1 μέρος ξυδιού με 9 νερό) και μετρήστε ξανά  το

 

PH. ………………………

 

 

Αραιώστε το αραιωμένο διάλυμα 10 φορές και ξαναμετρήστε

 

το PH……………..…….

 

 

Τι παρατηρείτε από τις παραπάνω μετρήσεις; Σε ποια τιμή θα φθάσει το πεχά του διαλύματος μετά από αρκετές τέτοιες αραιώσεις;


Μονάδες 6

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    3

 


…………….…………….ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να μελετήσουμε ορισμένα κύτταρα και να εξάγουμε ορισμένα συμπεράσματα.

 

ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ:

 1. Μικροσκόπιο
 2. Διάφορα παρασκευάσματα
 3. Διάφανο φιλμ με παράλληλες γραμμές που απέχουν 0,5mm

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

 

u Με τη βοήθεια του μικροσκοπίου παρατηρήστε τα κύτταρα του κρεμμυδιού. Όλα τα κύτταρα έχουν πυρήνα;. Που βρίσκεται συνήθως ο πυρήνας;

 

 

 

 

Μονάδες 4

 

v Με τη βοήθεια φιλμ των παραλλήλων γραμμών βρείτε προσεγγιστικά τις διαστάσεις ενός κυττάρου κρεμμυδιού.

Ένα κύτταρο κρεμμυδιού έχει μήκος…………………………

 

Και πλάτος………………………………………………………

 

Μονάδες 10

Eίναι απολύτως τεκμηριωμένο ότι το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα. Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει 4.000 χημικές ουσίες, 55 από τις οποίες είναι δυνητικά καρκινογόνες. Συγκεκριμένα το 80-85% των ασθενών με καρκίνο πνεύμονα είναι καπνιστές και οι καπνιστές έχουν 20 φορές περισσότερες πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου πνεύμονα από ότι οι μη καπνιστές. Έχει υπολογιστεί ότι 9 στους 10 ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα ήταν καπνιστές ( Από το νοσοκομείο Σωτηρία )

 

w Παρατηρήστε ένα υγιές και ένα καρκινικό κύτταρο από ανθρώπινο πνεύμονα και ζωγραφίστε αυτά που παρατηρείτε. Τα κενά που σχηματίζονται στον υγιή πνεύμονα είναι οι κυψέλες μέσω των οποίων γίνεται η απορρόφηση του οξυγόνου και η αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα. Τι διαφορές παρατηρείτε σε σχέση με τις κυψέλες και το πλήθος των κυττάρων;.

 

 

 

 

Μονάδες 6


4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ( Το τεστ αυτό είναι γραμμένο από τον συνάδελφο Σωτήρη Χαρτζάβαλο )

 

Επιστροφή στην αρχή

 

Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε Κέρκυρας

Πάνος Μουρούζης