(7.Μαρ.2012) Ν.3848/10 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις. [.pdf 236KB]

(15.Οκτ.2008) Χάρτης με τις σχολικές μονάδες του Ν.Κέρκυρας με τη βοήθεια του Google maps

(8.Μαρ.2012) Ιατροί συμβεβλημένοι με το Δημόσιο. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ εδω.


  Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Βθμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

  Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Ν.Κέρκυρας

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Κέρκυρας (ΚΕΣΥΠ) ""

  Γραφείο Φυσικής Αγωγής Ν.Κέρκυρας

Κεντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Κέρκυρας ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. "" Επικοινωνία

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Νομού Κέρκυρας

Ταχυδρομική Διεύθυνση:    Μάμαλοι, Αλεπού, 49100, Κέρκυρα
Προϊστάμενος Διοικητών Θεμάτων:   26610-80683 (Διορισμοί αναπληρωτών, Ιδιωτική εκπαίδευση)
Γραμματεία ΠΥΣΔΕ:   26610-80683
Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων:   26610-36581 (Εγγραφές/Μετεγγραφές Ημεδαπής/Αλλοδαπής, ΚΠγ, Αντιστοιχίες τίτλων)
Πρωτόκολλο:   26610-32987
Τμήμα Αδειών:   26610-32987
Οικονομικό Τμήμα:   26610-38072
Μητρώο:   26610-36977 (Συντάξεις, Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών)
Τεχνική Εκπαίδευση:   26610-48877 (Συντάξεις, Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών)
Μισθολογική Εξέλιξη, Βαθμοί και Μ.Κ.:   26610-48877
ΚΕΠΛΗΝΕΤ:   26610-80630 (Υποστήριξη Υπολογιστικών και Δικτυακών Υποδομών)
fax:   26610-38119
email: